godlo1
        

 ue11  

LICZNIK ODWIEDZIN

Do końca roku szkolnego pozostało:

Najbliższe święta:
MATEMATYKA/ INFORMATYKA

Kangur Matematyczny

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS

KANGUR MATEMATYCZNY   

 

 

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2024

Zapraszamy uczniów klas II – VIII do udziału w konkursie „Kangur Matematyczny”, który odbędzie się w dniu 21.03.2024r.
Każdy z uczestników otrzyma tangram chiński.

Opłata za udział w konkursie wynosi 16 zł od uczestnika.

Uczniowie mogą zgłaszać chęć udziału w konkursie do 30.01.2024:
– klasy 2 i 3 – do swojego wychowawcy
– klas IV – VIII – do nauczyciela matematyki

Do udziału w konkursie wymagana jest podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego zgoda na udział w konkursie i klauzula RODO.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz Klauzulę informacyjną dla uczestników, opiekunów prawnych można pobrać ze strony:
https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/rodo/zgoda_uczestnika_konkursu.pdf
lub otrzymać wydruk w szkole.
Podpisane dokumenty należy dostarczyć do Szkolnego Koordynatora Konkursu do 20.03.2024r. 

Szkolny Koordynator Konkursu: p. Anna Gójska

Link do strony domowej KONKURSU:
https://www.kangur-mat.pl

PLAKAT

 

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.