godlo1
        

 ue11  

LICZNIK ODWIEDZIN

Do końca roku szkolnego pozostało:

Najbliższe święta:*** INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU „Wiśniewskie miraże - turystyka i ekologia”- Zakładka PROJEKTY ***Procedury obowiązujące w szkole w czasie reżimu sanitarnego - zakładka  ,,Ogłoszenia 2020/2021" ***

Zapraszamy do przeczytania poniższych artykułów.

Aby zbliżyć się do ideału rodzica…


„O wiele łatwiej jest uczyć niż wychowywać.
Do uczenia potrzebne są jedynie wiadomości,
Do wychowania koniczna jest nieustanna obecność.”

                                                                                                                                                         Albert Hurtado


 Staraj się naprawdę słuchać swojego dziecka
Dialog rodzica z dzieckiem w żadnym przypadku nie może przekształcić się w
monolog rodzica. Aby porozumiewać się efektywnie, rodzic musi potrafić słuchać
swojego dziecka. Pozwoli mu to określić i poznać potrzeby dziecka. Gdy dziecko
mówi o ważnych dla siebie sprawach, nie przerywaj, staraj się zrozumieć i wspierać
trudnych chwilach. Sam zadawaj też pytania otwarte, skłaniające do dłuższych
wypowiedzi .


 Pomóż dziecku dobrze czuć się ze sobą
Często dzieci są niepewne swojej wartości. Problem pogłębia brak zaufania ze strony
rodziców, niedocenianie umiejętności. Dlatego tak ważne jest okazywanie dzieciom
podziwu i aprobaty, podejmowanie decyzji z uwzględnieniem ich opinii i pomysłów.
Warto więc podnosić samoocenę dziecka. Wysoka samoocena pozwoli mu
przeciwstawić się presji środowiska, pomoże w dokonaniu właściwego wyboru drogi
życiowej.


 Pomóż dziecku zbudować sobie jasny system wartości
Świadomość tego, co jest dobre, a co złe sprawia, że człowiek ma odwagę i
dysponuje odpowiednią siłą, by podejmować decyzje na podstawie posiadanej wiedzy
oraz własnego zdania. Podobnie jest jeśli chodzi on dzieci.


 Bądź dobrym modelem i przykładem

Dzieci są dobrymi obserwatorami. Trudno je oszukać. Doskonale znają, nawet jeżeli
są głęboko ukrywane, obyczaje i postawy rodziców. Bardzo szkodliwa i niebezpieczna
jest sytuacja, w której rodzic głosi poglądy sprzeczne ze sposobem swojego
zachowania.


 Pomóż dziecku radzić sobie w sytuacji nacisku ze strony kolegów
Silna potrzeba akceptacji, charakterystyczna dla nastolatków, czyni ich szczególnie
podatnymi na wpływy rówieśników. Dlatego dziecko powinno zostać wyposażone w
odpowiednią wiedzę i umiejętności niezbędne do tego, by sobie poradzić w takiej
sytuacji. Rodzice muszą więcej rozmawiać z nastolatkiem na temat presji i
manipulacji słaniających do używania środków odurzających i alkoholu. W trakcie
tych rozmów należy rozpatrywać różne sytuacje , ćwiczyć umiejętność mówienia
„nie”.


 Zachęcaj dziecko do tego, co zdrowe i twórcze
W profilaktyce oddziaływań wychowawczych ogromną rolę odgrywa pomoc oraz
wspieranie w rozwoju zainteresowań dziecka oraz właściwe zagospodarowanie czasu
wolnego dziecka. Czas wolny stanowi sferę życiowej aktywności osoby, w której ma
ona możliwość wielostronnego rozwijania swoich dyspozycji i sprawności oraz
wypoczywania po spełniani obowiązków. W organizacji czasu wolnego niemałą rolę
może odgrywać szkoła jako środowisko rówieśnicze oraz jako miejsce spotkania osób
o zróżnicowanych zainteresowaniach. Zorganizowane formy tych spotkań nazywamy
zajęciami pozalekcyjnymi.


 Porozmawiaj z rodzicami innych dzieci
Rodzice powinni poznać nie tylko znajomych swojego dziecka, ale również ich
rodziców. Poznaj ich poglądy na temat wychowania. Preferuj tych rówieśników
twojego dziecka i te rodziny, które mają jasno sprecyzowane i zdrowe zasady
wychowania swoich dzieci.


S. Szostak, A. Tabaka.: „ Porozmawiajmy o agresji”.

 

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.