godlo1
        

 ue11  

LICZNIK ODWIEDZIN

Do końca roku szkolnego pozostało:

Najbliższe święta:

HISTORIA 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

Powstanie Wiśniewa przypada prawdopodobnie na drugą połowę XIV wieku. Była to niegdyś własność książąt mazowieckich, w której skład wchodziły również obecne wioski - Turek i Kamionka. 

Początki szkoły w Wiśniewie sięgają pierwszych lat XVII wieku, kiedy istniała 
już w tej miejscowości szkoła parafialna. Kolejne informacje o szkole 
w Wiśniewie dotyczą dopiero połowy XIX wieku. W 1850 r. został wybudowany przy kościele dom parafialny, gdzie w jednej z izb organista uczył dzieci śpiewu kościelnego, katechizmu i pacierza – lecz nie uczył natomiast czytania pisania 
i liczenia. Dopiero od 1868 roku zaczęła działać w Wiśniewie szkoła elementarna, w której – jak wiadomo, w czasach zaborów – nauka aż do 1917 r odbywała się w języku rosyjskim. 

Rewolucja 1905 r. i związane z nią strajki robotników rolnych, nie omijają też Wiśniewa i pobliskich okolic. Chłopi zamieszkujący te ziemie domagali się między innymi również polskiej szkoły. Powstała wtedy 4- oddziałowa szkoła 
u p. Brzosta z jednym nauczycielem, mieszcząca się w czworakach w jednej 
z izb. Choć językiem wykładowym nadal pozostawał rosyjski, to jednak niektóre lekcje odbywały się w języku polskim. 

W 1907 r. powstaje klasztor mariawicki, w którym zostaje zorganizowana prywatna szkoła dla dzieci tego wyznania. Chwilowo istnieją obie szkoły. 
W niedługim czasie szkoła od p. Brzosta zostaje przeniesiona do Turku.
W Wiśniewie nadal brak szkoły powszechnej. 

W 1916 r. rozpoczęto w Wiśniewie budowę nowej szkoły. Do tej pory, bowiem po połączeniu obu istniejących przed wojną szkół działa tu szkoła pełna, a nauka odbywa się w budynku dzierżawionym od parafii mariawickiej. 

W roku 1929 szkołę z Turku przeniesiono ponownie do Wiśniewa. Mieści się 
u p. Pradziocha w budynku pokarczemnym. Istnieją więc obie szkoły i obie niepełne. 

W 1932 r. szkoła u p. Pradziocha dostaje drugiego nauczyciela, lecz mimo to jest nadal szkołą niepełną. Obie te szkoły istnieją aż do wyzwolenia w 1944 r. 

W czasie działań wojennych budynek szkolny u Pradziocha zostaje spalony wraz z wszystkimi aktami szkolnymi. Po wyzwoleniu obie szkoły zostają połaczone 
i powstaje szkoła pełna, która mieści się w murowanym budynku dzierżawionym od parafii mariawickiej. 

W 1963 r. zaczęto budowę nowej szkoły- Pomnika 1000- lecia Państwa Polskiego. W kwietniu tego roku 22 mieszkańców Wiśniewa rozpoczęło pracę przy wykopach pod nową szkołę w czynie społecznym, zaś w czerwcu wmurowano akt erekcyjny w fundamenty nowobudowanej placówki. Niedługo potem rozpoczęto wykopy pod budynek mieszkalny dla nauczycieli. Pierwszy dzwonek we wrześniu 1964 r. uczniowie Wiśniewa i okolic usłyszeli w sali gimnastycznej już w nowej szkole.

Uroczyste otwarcie i wręczenie kluczy kierownikowi placówki- Franciszkowi Wojciechowi Karkosie miało miejsce 12. 09. 1964r. 

24.06.1967 r. placówka otrzymała imię Aleksandra Zawadzkiego. W tej uroczystości wzięła udział żona A. Zawadzkiego – Stanisława Zawadzka. 

Patron wiśniewskiej szkoły żył w latach 1899 – 1964. Już jako młody człowiek zaczął działać w partii komunistycznej. Robotnik, uczestnik powstań śląskich, podczas II wojny światowej oficer Ludowego Wojska Polskiego, jeden 
z czołowych działaczy PZPR – całe swoje życie poświęcił krzewieniu idei socjalizmu. Znany był również jako człowiek skromny i serdeczny, szczery patriota. 

Wyrazem przyjęcia patriotycznych wzorców stał się hymn szkoły: 
„Prowadź nas zielona drogo ...” 

 

 

Nie można w tym miejscu pominąć osób, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju szkolnictwa w Wiśniewie. Są to dotychczasowi dyrektorzy: 

Aleksander Wieczorek (funkcja do 1948r.) 
Bolesław Piekarski (1948- 1958r.) 
Julian Stosio (1958- 1961r.) 
Franciszek Karkosa (1961- 1970r.) 
Maria Karkosa (1970- 1975r.) 
Krystyna Dmowska (1975- 1977) 
Genowefa Bankiewicz (1977- 1978r.) 
Maria Karkosa (1978- 1990r.) 
Piotr Kopczyński (1990- 1994r.) 
 Karolina Pląsek (1994 - 2019 r.).

Od 1 września 2019 roku funkcję  pełni pani Ewa Charczuk

Zmiany w ustroju w Polsce sprawiły dezaktualizację dotychczasowej ideologii socjalistycznej. Z biegiem czasu narastała potrzeba znalezienia wartości ponadczasowych, uniwersalnych. Nie negując znaczenia Aleksandra Zawadzkiego jako człowieka – Szkoła Podstawowa w Wiśniewie zdecydowała się na zmianę imienia. W związku z tym, iż uczniowie już od lat sprawowali opiekę nad grobami ułanów pochowanych na cmentarzu parafialnym, podjęto decyzję, by 
7 Pułk Ułanów Lubelskich stał się patronem szkoły. 

Rada Pedagogiczna, rodzice i cała społeczność placówki kierowała się tym, iż ponad wszystkie ideologie, polityczne zapatrywania, miłość do ojczyzny jest wartością najwyższą, niepodlegającą żadnym dyskusjom. 

Uchwałą Rady Gminy Jakubów z dn. 21.09.2004 r na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, zmieniono imię Szkoły Podstawowej w Wiśniewie, za patrona obierając 7 Pułk Ułanów Lubelskich. Uczniowie Szkoły Podstawowej stali się spadkobiercami chwalebnych tradycji Polskiej Kawalerii, powstałej w zmartwychwstałej Ojczyźnie po okresie zaborów. Szczególnym wzorem dla nich stali się żołnierze 7 PUL, stacjonującego przez szereg lat w pobliskim Mińsku Mazowieckim. Ułani zostawili im w spadku wiele – jak służyć Ojczyźnie, ale też jak służyć drugiemu człowiekowi. 

Historię szkoły na podstawie ,,Kroniki” opracowała Barbara Patoka

.

 

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.