godlo1
        

 ue11  

LICZNIK ODWIEDZIN

Do końca roku szkolnego pozostało:

Najbliższe święta:
ORGANIZACJA PRACY

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA  3 I 4 LATKÓW

7.00-8.30

Schodzenie się dzieci, gry i zabawy indywidualne według zainteresowań.Integracja w grupie, rozwijanie zainteresowań.

8.30-8.40

Sprzątanie sali i kącików tematycznych. Zabawa ruchowa integrująca grupę przed śniadaniem.

8.40-9.00

Przygotowanie do śniadania, mycie rąk. Zabiegi higieniczne kształtujące nawyki prozdrowotne.

9.00- 9.30

Śniadanie. Wyrabianie nawyku przestrzegania zasad kulturalnego zachowania podczas spożywania wspólnych posiłków.

9.30-10.00

Zajęcia dydaktyczne wspierające indywidualny rozwój dziecka, jego aktywność, inwencję twórczą w sferze poznawczej, językowej, ruchowej, muzycznej, plastycznej zgodne z podstawą  programową wychowania przedszkolnego.

10.00-11.30

Zabawy dowolne indywidualne i w małych grupach w sali. Zabawy pod kierunkiem nauczyciela. Zabawy dowolne na placu zabaw, spacery i zabawy na świeżym powietrzu ( przy sprzyjającej pogodzie).

11.30-11.45

Przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne – mycie rąk

11.45- 12.15

Obiad. Wdrażanie do samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłków.

12.15- 13.00

Zabawy kołeczkowe ( wyciszające) w sali pod okiem nauczyciela. Zajęcia dodatkowe: gimnastyka korekcyjna, język angielski

13.00- 14.15

Odpoczynek na materacach. Słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej.Słuchanie wierszy i opowiadań czytanych przez nauczyciela wybranych przez dzieci z kącika książki.

14.15-14.30

Przygotowanie do podwieczorku

14.30- 14.45

Podwieczorek.

14.45-16.00

Aktywność indywidualna dzieci dostosowana do ich możliwości i potrzeb, zabawy dowolne według zainteresowań w kącikach tematycznych, zabawy na placu zabaw.

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.