godlo1
        

 ue11  

LICZNIK ODWIEDZIN

Do końca roku szkolnego pozostało:

Najbliższe święta:***HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021- zakładka OGŁOSZENIA 2020/2021 ***HARMONOGRAM ZWROTU PODRĘCZNIKÓW- zakładka BIBLIOTEKA i OGŁOSZENIA*** LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ORAZ KLASY 1 na rok szkolny 2021/2022 - zakładka PRZEDSZKOLE- REKRUTACJA******  Od dnia 9 listopada 2020 roku zawieszone są kursy autobusów szkolnych*** List skierowany do rodziców uczniów, dyrektorów i nauczycieli - zakładka ,,Ogłoszenia 2020/2021" ****Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowane do pracowników, rodziców i uczniów - zakładka ,,Ogłoszenia 2020/2021" ***Procedury obowiązujące w szkole w czasie reżimu sanitarnego - zakładka  ,,Ogłoszenia 2020/2021" ***

 

 

Szanowni Rodzice! 

uwaga rodzice

Dnia 30 stycznia 2020 roku  od godziny 16:00 do godziny 16:30 odbędzie się ogólne spotkanie rodziców uczniów szkoły podczas, którego wystąpią:

 - Pani Dyrektor Ewa Charczuk - podsumowanie pracy szkoły za I półrocze;

 - Pani psycholog Joanna Czyżewska - prelekcja na temat cyberprzemocy.

Zebrania klasowe będą trwały od godziny 16:35 do 17:15.

Po zakończeniu spotkań z wychowawcami klas odbędzie się 

zebranie Rady Rodziców. 

Wszystkich Rodziców serdecznie zapraszamy.

 

 HARMONOGRAM

SPOTKAŃ Z RODZICAMI 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

19  listopada 2019 r. - dzień otwarty;

30 stycznia 2020 r. - spotkanie ogólne i klasowe;

16 kwietnia 2020 r. - dzień otwarty;

25 maja 2020 r. -  dzień otwarty.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY. 

 

 

18 września 2019 roku uwaga rodzice

o godz. 16.30 

odbędzie się zebranie Rodziców,

na którym obecna będzie Pani Wójt Gminy Jakubów Hanna Wocial.

PO ZEBRANIU OGÓLNYM ODBĘDĄ SIĘ ZEBRANIA

Z WYCHOWAWCAMI KLAS.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY. 

 

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.