godlo1
        

 ue11  

LICZNIK ODWIEDZIN

Do końca roku szkolnego pozostało:

Godzina:

Najbliższe święta:**** Dzień 14 października 2020roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych **** Dane do wpłaty za obiady - zakładka ,,Ogłoszenia" *** Pismo Mazowieckiego Kuratora Oświaty skierowane do pracowników, rodziców i uczniów - zakładka ,,Ogłoszenia 2020/2021" ***Procedury obowiązujące w szkole w czasie reżimu sanitarnego - zakładka  ,,Ogłoszenia 2020/2021" ***

                                                          Grono  Pedagogiczne                                           rok szkolny 2019/2020   

 

dyrektor mgr Ewa Charczuk - pedagog specjalny, rewalidacja

 

mgr Małgorzata Kowalczykoddział przedszkolny "0"

mgr Ewa Gorajkształcenie zintegrowane klasa III

mgr Katarzyna Budzyńska - kształcenie zintegrowane klasa II, język angielski klasy VIII, OP, O-3

mgr Renata Kus- Gąsior- kształcenie zintegrowane klasa I

mgr Zofia Kowalska- biblioteka, muzyka, plastyka, technika, rytmika

mgr Anna Łaptiew- Pióro - język polski, wych. klasa VIII

mgr Anna Gójska - matematyka, zajęcia informatyczne, wych. klasa IV

mgr Grzegorz Purgał - historia, wych. fizyczne, wos, wych. klasa VII 

mgr Barbara Pleszczyńska-Sobiepanek - chemia

mgr Agata Krusiewicz - fizyka

 mgr Grzegorz Gadomski - geografia

mgr Sylwia Szatkowska - biologia, przyroda, świetlica, wych. klasa V

mgr Ewelina Radzio - język angielski, język rosyjski klasy IV,V,VI,VII,wych. klasa VI 

mgr Ewa Zalewska - religia mariawicka 

mgr Joanna Sławińska - religia katolicka

mgr Piotr Jagliński- edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Joanna Czyżewska- psycholog

mgr Małgorzata Chrościcka- logopeda
121iz

mgr Aneta Wojtyńska- oddział przedszkolny 3-4 latki

 

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.