godlo1
        

 ue11  

LICZNIK ODWIEDZIN

Do końca roku szkolnego pozostało:

Najbliższe święta:***XII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA - informacje w zakładce Matematyka /Informatyka ***     

Szkolny Konkurs Geograficzny

Sto flag na stulecie Niepodległej

Szkolny Konkurs Geograficzny zorganizowano

dla upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania niepodległości

i powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego,

które zostało założone w Warszawie w styczniu 1918 roku.

Wydarzenie to zostało uczczone uchwałą

Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej:

… W 100. rocznicę powstania Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża

uznanie i szacunek dla tej instytucji naukowej

oraz całego środowiska polskich geografów.

Na szczególne podkreślenie zasługuje

wielki wkład Towarzystwa i jego członków

w budowę niepodległej Polski, (…) rozwój polskiej nauki,

a także proces kształtowania tożsamości narodowej…

Pan Grzegorz Gadomski do udziału w Konkursie

zaprosił uczniów klasy 7 i 8.

Jego celem była popularyzacja wiedzy geograficznej

na temat symboli narodowych wybranych państw świata.

Uczestnicy mieli dwadzieścia minut na przyporządkowanie

flagi do państwa, które ona reprezentuje spośród stu przedstawionych.

Najlepsi w szkole okazali się:

Michał Rybiński z klasy 7 – miejsce I

(rozpoznał prawidłowo 88 flag),

Bartek Wocial z klasy 8 – II miejsce (82 flagi)

Kuba Wąsowski z klasy 8 – miejsce III (67 flag).

Uczestnicy konkursu, którzy rozpoznali co najmniej 30% flag otrzymali wyróżnienia.

Byli to:

Bartek Ołdak, klasa 8 – 64 punkty

Daniel Szostak, klasa 8 – 60 punktów

Paweł Kowalczyk, klasa 8 – 50 punktów

Miłosz Bielawski, klasa 8 – 45 punktów

Bartek Gąsior, klasa 7 – 42 punkty

Mateusz Bartnicki, klasa 7 – 41 punktów

Rafał Gąsior, klasa 8 – 35 punktów

Dominika Ściechowska, klasa 7 – 32 punkty

Gratulacje!

spis

Copyright © 2013. KIDS ScHO0L Rights Reserved.